KTO?

SUNNY DANCE

…je tanečná akadémia, ktorá v Pezinku funguje už od roku 2012. Pod odborným vedením tanečníčky a tanečnej pedagogičky Bronislavy Jurášovej tancuje aj naša zumba inštruktorka Soňa Stachová.

Soňa vyštudovala tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, momentálne študuje VŠMU v odbore didaktika klasického tanca.

2-ročné pôsobenie ako tanečný pedagóg na Súkromnej tanečnej škole v Bratislave
2 roky členka tanečnej skupiny ExtravaDansa
Externé pôsobenie v balete SND
Absolvované tanečné stáže: 2010 Ballettseminar in Wolfsegg, 2011 Letná tanečná škola LAB1 Bratislava, 2012 International Ballet masteclasses, Praha