KEDY A KDE?

Hodiny zumby sú otvorené, nevyžadujú si žiadnu tanečnú predprípravu ani špeciálny tanečný úbor, no sú realizované v plnom nasadení pravidelne dvakrát v týždni:

utorok       18:30 – 19:30 h.
štvrtok      18:30 – 19:30 h.

Vstupné je 2,50 eur/osoba.

Nájdete nás  v Judo Aréne na ul. 1. mája 29/A v Pezinku (vedľa areálu školského dvora ZŠ Fándlyho).